TWOJA RADNA

Silwana Żochowska

Numer 6 Okręg 1

Jestem mieszkanką Łomianek od 32 lat. Pracuję w administracji uczelni wyższej. Jeśli ktoś
zapytałby o hobby, to chyba mam zbyt wiele, ale nie wyobrażam sobie dnia bez czytania książki,
pielęgnowania kwiatów i rozmowy z bliskimi.

Sprowadzając się do Łomianek doceniłam wówczas urok miejsca i klimat tworzony przez ich Mieszkańców. Uważam, że należy zachować jeszcze istniejący, choć coraz bardziej szczątkowy, dobrostan przyrodniczy. Z wielka obawą obserwuję jak powstają skupiska szeregowców z podjazdami wyłożonymi kostką, bez drzew, bez krzewów, bez łąkowych kwiatów. Jak ulega degradacji to, co stanowiło urok miasteczka.

Chciałabym się skupić na ochronie starych drzew, sadzeniu drzew liściastych dających ochłodę latem, schronienie ptactwu, na zamianie trawników w łąki, zachowaniu proporcji zabudowy do terenów zielonych.