TWÓJ RADNY

Paweł Bohdziewicz

Numer 8 Okręg 3

Kandydat do Rady Miejskiej w Łomiankach: Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy, Sadowa, Kiełpin, Łomianki Dolne, Łomianki Chopina,  

Mam 44 lata, od 15 lat jestem związany z Dziekanowem Leśnym, wcześniej wraz z rodziną mieszkałem w Burakowie. Jestem ojcem trzech dorosłych. 

Jestem magistrem ekonomii i inżynierem, specjalizującym się w zagadnieniach związanych
z zarządzaniem infrastrukturą krytyczną i modelem gospodarki o obiegu zamkniętym. Od ponad 20 lat zajmuję się inwestycjami w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i komunalnej oraz zadaniami realizowanymi przez samorządy gminne. Realizowałem z powodzeniem kilka projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej o wartości ponad 300 mln. zł. Posiadam długoletnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządowymi. 

W wolnych chwilach biegam na średnich dystansach ścieżkami Kampinoskiego Parku Narodowego, najlepiej odpoczywam podczas górskich wypraw.

W naszej gminie w ostatnich latach byłem bezpośrednio zaangażowany w realizację takich zamierzeń inwestycyjnych jak: budowa nowej Szkoły Podstawowej w Sadowej, budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Konopnickiej do Szpitala im. Dzieci Warszawy i budynków mieszkalnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rolniczej, ul. Waligóry, sieci wodociągowej w ul. Baśniowej, ul. Sienkiewicza, ul. Kopciuszka (budowa sieci została dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego). Zaangażowałem się w realizację między innymi utwardzenia parkingu Szkoły i Przedszkola przy ul. Akinsa, zagospodarowania terenu sportowego Szkoły, przebudowując bieżnie lekkoatletyczną, boisko do siatkówki i koszykówki. 

Wnioskowałem również o wykonanie pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G zestrzelonego nad Dziekanowem Leśnym oraz byłem inicjatorem budowy Świetlicy Wiejskiej przy ul. Miłej (obecnie trwa jej realizacja, a środki zostały pozyskane w ramach Krajowego Programu Inwestycji Strategicznych). 

Uczestniczyłem też w zakupie działki, która będzie przeznaczona na budowę strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Dziekanowa Polskiego – obecnie trwa procedura przetargowa
w zakresie opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. 

W nowej Radzie Miejskiej, jeżeli uzyskam Państwa zaufanie i poparcie będę chciał przyspieszyć procedurę pozyskiwania przez Gminę terenów koniecznych do budowy infrastruktury drogowej oraz rozpocząć proces projektowania nawierzchni ulic, w których została wykonana już sieć wodociągowa i kanalizacyjna.