TWÓJ RADNY

Bartosz Majewski

Numer 2 Okręg 1

Kim jestem?

Mieszkam w  Łomiankach od 10 lat, ale rodzinnie jestem związany z tym miejscem od pokoleń – z dumą mogę dodać, że dziadek mojej żony ma w Dąbrowie rondo swojego imienia. Tu do szkoły chodziły moje córki.

Łomianki dla mnie to najlepsze miejsce na ziemi. Tu chcę się realizować. 

Jestem absolwentem zarządzania po studiach magisterskich i doktoranckich w  Szkole Głównej Handlowej. Jako dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH zawodowo skupiam się na rozwijaniu przedsiębiorczości we wszystkich możliwych obszarach (w tym edukacji przedsiębiorczej i finansowej) oraz na współpracy ekspertów świata nauki z biznesem i samorządami – dlatego też w swoich działaniach skupię się na przedsiębiorczej przyszłości naszego miasta.

Czym chciałbym się zająć jako radny?

Mój pomysł na przedsiębiorczą przyszłość naszego miasta opiera się na trzech priorytetach, i to na nich chciałbym się przede wszystkim skupić jako radny:

  1. Zapewnienie jak najlepszych warunków dla łomiankowskiego biznesu  (niezależnie od jego wielkości). Z doświadczenia wiem, że jeżeli istnieją dobre warunki dla przedsiębiorców, to zyskują na tym wszyscy. Łomianki zawsze były oazą przedsiębiorczości. Zawodowo zajmuje się wspieraniem startupów i rozwijaniem ekosystemów sprzyjających innowacjom, rozwijaniem małych i średnich przedsiębiorców oraz dużego biznesu, a także tworzeniem wsparcia dla poszczególnych sektorów i branż. Pomyślnie zrealizowałem wiele projektów doradczych i rozwojowych dla biznesu (wiele rozumiane bardziej jako kilkadziesiąt niż kilkanaście – jako ekspert lub koordynator) i chętnie podzielę się swoim doświadczeniem z przedsiębiorcami w naszej gminie. Jeżeli jesteś łomiankowskim przedsiębiorcą i chcesz porozmawiać o rozwoju swojego biznesu, to zapraszam do kontaktu niezależnie od rozstrzygnięć przy wyborczej urnie 😊. 
  1. Rozwijanie przedsiębiorczej szkoły. Edukacja przedsiębiorcza i finansowa jest moją pasją od lat (liczę, że część z Państwa kojarzy mnie z prowadzonych bezpłatnych zajęć dla Państwa dzieci). Jestem m.in. autorem podstawy programowej do biznesu i zarządzania – nowego przedmiotu promującego postawy przedsiębiorcze w szkołach średnich, autorem wielu projektów i narzędzi do edukacji przedsiębiorczej i finansowej (za rozwój edukacji ekonomicznej nagrodzony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi), wykładowcą akademickim. Będę dążył do tego, żeby takich zajęć z finansów i przedsiębiorczości było w naszej gminie jak najwięcej. Ale samą  przedsiębiorczą szkołę rozumiem szerzej – jako miejsce, które pozwala dostrzegać i wzmacniać talenty  uczniów, niezależnie od tego w jakim obszarze będą chcieli je rozwijać. Szkoła powinna dostrzegać talenty uczniów i następnie wspierać ich rozwój poprzez kółka zainteresowań, udział w konkursach i olimpiadach. Będę dążył do tego, żeby na te aktywności zostały zabezpieczenie środki finansowe.  
  1. Wykorzystywanie najlepszych sprawdzonych pomysłów z innych jednostek samorządu terytorialnego (JST). W ramach Centrum Transferu Technologii SGH współpracuję zawodowo z samorządami różnego szczebla (związki miast, gmin, powiatów, województw i pojedyncze samorządy) i dzięki temu wiem co się sprawdza, a co nie daje pożądanych rezultatów. Jako ekspert aktywnie biorę udział w samorządowych wydarzeniach branżowych (między innymi Europejski Kongres Samorządów, Forum Ekonomiczne). Strategie rozwoju JST, zasady finansowania, programy rozwoju innowacji służących mieszkańcom, Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządu to tylko wybrane doświadczenia, którymi chętnie podzielę się z innymi. Tym bardziej, że wszyscy stoimy przed wyzwaniem jak najlepszego wykorzystania środków z KPO, więc tutaj nie mamy czasu do stracenia.

Jeżeli 7 kwietnia dostanę od Państwa mandat do działania, to tymi trzema obszarami zajmę się przed wszystkim.

Dlaczego startuję w wyborach samorządowych z KWW Koalicja dla Łomianek?

Polityka od strony bycia wybieranym nigdy wcześniej mnie nie interesowała. Wywiązywałem się z obywatelskiego obowiązku i głosowałem we wszystkich wcześniejszych wyborach, ale po drugiej stronie nigdy się nie widziałem. Zawsze wolałem realizować się jako ekspert. Uczestnicząc zawodowo w różnych wydarzeniach samorządowych wielokrotnie spotykałem Panią Burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak – bardzo mi się podobało w jaki sposób dzieli się swoimi doświadczeniami, jak reprezentuje Łomianki, w jaki sposób zjednuje poparcie dla swoich pomysłów. Gdy pojawiła się propozycja kandydowania do Rady Miejskiej, to może nie od razu, ale finalnie postanowiłem ją przyjąć. Sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie.

Jaką mam wizję pracy jako samorządowiec?

Dla mnie samorządowiec to ktoś, kto w swoim postępowaniu kieruje się długofalowym dobrem ogółu, a nie swoimi ambicjami politycznymi i zaspokojeniem potrzeb wąskiej grupy wyborców. Dobry samorządowiec myśli strategicznie, nie kierując się kalendarzem wyborczym. Jest zawsze otwarty na problemy lokalnej społeczności. Empatycznie słucha i otwiera się na potrzeby mieszkańców, a podejmując decyzje zawsze uwzględnia konsekwencje finansowe i społeczne. To ktoś, kto w życiu publicznym kieruje się dialogiem i współpracą na rzecz najlepszych pomysłów, niezależnie od tego kto jest ich autorem.

Jaką mam wizję pracy jako samorządowiec?

Dla mnie samorządowiec to ktoś, kto w swoim postępowaniu kieruje się długofalowym dobrem ogółu, a nie swoimi ambicjami politycznymi i zaspokojeniem potrzeb wąskiej grupy wyborców. Dobry samorządowiec myśli strategicznie, nie kierując się kalendarzem wyborczym. Jest zawsze otwarty na problemy lokalnej społeczności. Empatycznie słucha i otwiera się na potrzeby mieszkańców, a podejmując decyzje zawsze uwzględnia konsekwencje finansowe i społeczne. To ktoś, kto w życiu publicznym kieruje się dialogiem i współpracą na rzecz najlepszych pomysłów, niezależnie od tego kto jest ich autorem. 

Zapraszam Państwa do kontaktu na teamsach w każdą środę o 7:00 i piątek o 21:00. https://teams.live.com/meet/9470490597265?p=8nKKbXVHTMCSis01

Mail: bartek.majewski@gmail.com

Kom:  501 638 170